home nl|fr

Pic 1

Welkom

Hourra Burkina Faso vzw is een Belgische organisatie die de ontwikkeling van de lokale economie in het West Afrikaanse Burkina Faso ondersteunt.
We doen dit door renteloze leningen, begeleiding en vorming ter beschikking te stellen van ondernemende individuën of coöperaties.
In de praktijk gaat het om kleinschalige bedrijvigheden die sterk in de lokale economie ingebed zijn en 1 of meerdere personen in staat stelt een inkomen te genereren.

lees meerWat is Hourra? | Hoe werken we? | Wie zijn we? | Statuten | Foto`s | Partners

Wat is Hourra !!! Burkina Faso vzw

Hourra Burkina Faso vzw is een Belgische organisatie die de ontwikkeling van de lokale economie in het West Afrikaanse Burkina Faso ondersteunt.
We doen dit door renteloze leningen en begeleiding ter beschikking te stellen van ondernemende individuën of coöperaties.
In de praktijk gaat het om kleinschalige bedrijvigheden die sterk in de lokale economie ingebed zijn en 1 of meerdere personen in staat stelt een inkomen te genereren.

Hoe werkt Hourra !!! Burkina Faso vzw

In een land zoals Burkina Faso, dat een zeer hoge werkloosheidsgraad kent, zijn vele mensen aangewezen op kleinschalige verkoop- en verwerkingsactiviteiten om te kunnen voorzien in hun dagelijkse noden, het gaat om de zogenaamde informele economische sector. De meeste van deze zaakjes brengen net genoeg of soms niet genoeg op om te overleven in respectvolle omstandigheden. Nochtans blijven ze voor veel mensen en jongeren de enige manier om aan inkomsten te kunnen komen. De meerderheid van deze mensen hebben geen toegang tot plaatselijk commerciële kredieten en hebben vooral veel praktische kennis maar weinig of geen opleiding in economische inzichten. Doelstelling van Hourra !!! vzw is om deze mensen bij te staan bij het professionaliseren van hun bestaand of nog op te richten project.
Onze steun gebeurt met veel respect voor de lokale situatie en het is cruciaal dat het initiatief bij het ondernemend individu zelf ligt.

De projecten die we financieren, steunen tot aan hun zelfstandigheid.
Het is voor ons belangrijk dat het idee, het initiatief van de initiator van het project zelf komt. De privé-initiatieven die we steunen kunnen zowel eenmanszaken als kmo's of coöperatieve projecten zijn.
We werken met leningen om de verantwoordelijkheid ten aanzien van de verkregen steun te verhogen en om met dezelfde middelen meerdere initiatieven te kunnen steunen.
Het is ook belangrijk dat het project een gezonde financiële werking ontwikkelt, de terugbetaling zorgt voor de zelfstandigheid van het project. Aangezien we een vereniging zonder winstoog merk en geen kredietinstelling zijn, zijn de leningen renteloos terug te betalen.

Naast de financiële steun verzorgt Hourra ook een begeleiding van de projecten van voor het opstarten tot aan de zelfstandigheid.
Tevens voorzien we in een opleiding in de beginselen van het bedrijfsbeheer.
In die opleiding komen onder andere zaken aan bod die we, in onze ervaring bij het opvolgen van de eerste projecten, als probleempunten voor het goed functioneren van de projecten ervaren hebben.
De opleiding wordt in de vorm van workshops gegeven met veel aandacht voor de lokale taal en de plaatselijke visies op hun economische activiteit.

Een bijkomstige doelstelling van Hourra !!! Burkina Faso vzw is het in België bekend maken van de culturele rijkdom en levensstijl van de Burkinabese bevolking.
Een belangrijke initiatief hierin is het Burkina Fest te Gierle.

Nog meer informatie over onze werking kan je vinden op onze Nieuwspagina.

Wie is Hourra !!! Burkina Faso vzw

In België wordt de werking van Hourra volledig gedragen door enkele vrijwilligers. Onze inkomsten komen van giften van particulieren, en lokale verenigingen. Structureel kunnen we rekenen op een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Lille.
Meer hierover vindt je hier.


In Burkina Faso gebeurt de begeleiding door onze plaatselijke vertegenwoordiger
We vinden het belangrijk dat onze vertegenwoordiger een goed opgeleid en lokaal geïntegreerde persoon is, die beter dan wie ook de situatie ter plaatse kent.
Momenteel krijgt onze vertegenwoordiger een bescheide vergoeding voor al het werk dat hij voor Hourra !!! vzw in Burkina faso doet (€80/maand). Het is dus nog geen full-time bezigheid en zijn engagement wordt dan ook sterk gevoed door zijn geloof in het project. Zodra we er financiëel toe in staat zijn zullen we hem full-time in dienst nemen, zodat we zijn talenten duurzaam aan ons kunden binden.

We zijn een zogenaamde 4de pijler organisatie. Dit wil zeggen dat we een kleinschalige particuliere organsiatie zijn.


Hier vindt u een link naar een afdruk van de oprichtingsakten van Hourra !!! vzw in het Belgisch Staatsblad (pdf-document)
Statuten (23/08/2004)

Bekijk foto`s van Hourra:

Gefinancierde Projecten (19 foto`s):
click voor meer beelden

vorming In Burkina Faso (6 foto`s):
click voor meer beelden

groepsvergaderingen in Burkina Faso (6 foto`s):
click voor meer beelden

activiteiten in België (6 foto`s):
click voor meer beelden

Partners:

www.4depijler.be
Gemeente Lille
KWB Gierle
Faso Yaaba
S-eau-S Sahel
burkinafasoplatfrom.nl